INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MASCĂ DE PROTECȚIE FACIALĂ

Prezentele instrucțiuni și informații sunt date de producătorul echipamentului individual de protecție, în conformitate cu prevederile de la punctul 1.4 din Anexa II a Regulamentului (UE) 2016/425.

 

DATE DESPRE PRODUCĂTOR

Echipamentul este produs de POLIAMBALEX S.R.L., cu sediul în localitatea Mineri, județul Tulcea, str. Brăilei nr. 28, Corp Clădire C1-SE, et.1, biroul nr.7, având CUI 32107693, înregistrată la O.R.C. sub nr. J36/328/2013, tel. 0745.178.782, reprezentată legal prin administrator Șotre Dan-Iulian. Toate informațiile relevante despre produs pot fi consultate pe site-ul producătorului (www.poliambalex.ro) care este și adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE.

 

INSTRUCȚIUNILE DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Produsul este ambalat și etichetat conform normelor aplicabile, în pachete din folie polipropilenă BOPP, sudate, de câte 10 măști. După caz, pachetele de câte 10 măști sunt ambalate în cutii de carton de câte 1.200 măști și paletizate.

Transportul și depozitarea se vor face în ambalajul original. Toate operațiunile trebuie realizate astfel încât să nu afecteze caracteristicile și performanțele produsului.

Produsul trebuie transportat și depozitat în condiții de curățenie, în mediu uscat, ferit de expunerea directă la razele solare sau intemperii, în mediu cu temperatura între +5°C și +40°C, cu umiditatea relativă de maximum 70%.

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

 1. Înainte de manipularea măștii, mâinile trebuie spălate cu apă și săpun sau dezinfectate.
 2. Se apucă masca de bretele și se fixează pe față petrecând bretelele pe după urechi. Poziția este cu partea colorată spre exterior și cu firul nazal în sus. Masca trebuie extinsă astfel încât să acopere nasul, gura și bărbia. Manipularea măștii se face cu gesturi ferme dar fără bruschețe.
 1. Se ajustează firul nazal pentru o cât mai bună fixare a măștii pe față. Ajustarea se face utilizând degetele ambelor mâini simultan, pentru o ajustare simetrică.
 2. Nu se mai atinge masca cu mâinile în timpul utilizării.
 3. Nu trebuie îndepărtată masca atunci când utilizatorul tușește sau strănută.
 4. Masca se poartă maximum 4 ore. Dacă s-a umezit, s-a murdărit, s-a deteriorat sau dacă respirația devine dificilă, masca trebuie înlocuită.
 5. Purtarea de discuții în timpul utilizării măștii atrage o umiditate suplimentară determinată de vorbire și scurtează durata de utilizare a măștii. Este recomandată limitarea discuțiilor excesive.
 6. Pentru scoaterea măștii, se apucă de bretele.
 7. Masca uzată reprezintă un deșeu infecțios. Eliminarea măștii uzate se face într-un container adecvat de reziduuri cu risc biologic. În lipsa acestuia, masca uzată se va plasa într-un sac plastic ce se închide ermetic după care acesta se dezinfectează (cu alcool medical 75% spray sau alt dezinfectant adecvat) și se aruncă în containerul de colectare materiale plastice. Apoi se spală mâinile cu apă și săpun sau se dezinfectează.
 8. Nu se reutilează o mască folosită. Aceasta reprezintă un risc pentru sănătatea utilizatorului și a altor persoane.

 

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE,  ÎNTREȚINERE,  REVIZIE, DEZINFECȚIE ȘI DE ELIMINARE

Înaintea utilizării verificați integritatea ambalajului care asigură menținerea stării de curățenie pe durata transportului și depozitării. Nu utilizați produsul dacă ambalajul a fost deteriorat și a fost compromisă starea de curățenie a produsului.

Înaintea utilizării se poate dezinfecta / steriliza cu radiații UV.

Echipamentul este de unică utilizare iar după utilizare se elimină conform instrucțiunilor de mai sus. Nu este cazul de curățare, întreținere sau dezinfecție în vederea unei noi utilizări.

 

PERFORMANȚELE OBȚINUTE LA TESTELE TEHNICE RELEVANTE DE VERIFICARE A NIVELURILOR ȘI A CATEGORIILOR DE PROTECȚIE OFERITE DE ECHIPAMENT

Produsul a fost evaluat prin prisma prevederilor standardelor: EN 149:2001+A1:2009; EN 14683:2019+AC:2019; ISO 22609:2004; EN ISO 11737-1:2018; EN ISO 10993-1:2009.

Rezultate ale testelor de performanță:

 • eficiența filtrării particulelor: peste 99,8%;
 • eficiența filtrării bacteriene: peste 98%;
 • permeabilitatea respiratorie (presiunea diferențială): maximum 60 Pa/cm2;
 • rezistența la stropire: minimum 16 kPa;
 • încărcarea microbiană: maximum 30 cfu/g;
 • biocompatibilitatea: admis în privința citotoxicității; sensibilizării; iritării sau reacției intradermice.

 

LUNA ȘI ANUL DE IEȘIRE DIN UZ A ECHIPAMENTULUI

Echipamentul păstrat în ambalajul original în condițiile recomandate are o viață la raft de 3 ani. Data de expirare este înscrisă pe ambalajul produsului. Înainte de utilizare verificați ca produsul să fie în perioada de valabilitate („a se utiliza până la …”).

Produsul este de unică utilizare. După utilizare se va elimina conform instrucțiunilor.

 

RISCURILE ÎMPOTRIVA CĂRUIA ECHIPAMENTUL ESTE DESTINAT SĂ PROTEJEZE

 • stropirea cu salivă sau secreții nazale de către utilizator a mediului de lucru sau a altor persoane, sau stropirea utilizatorului cu salivă sau alte fluide corporale de către alte persoane;
 • leziuni mecanice superficiale;
 • contact cu agenți de curățare cu acțiune slabă;
 • contact cu suprafețe fierbinți, a căror temperatură nu depășește 50 °C;
 • condiții atmosferice care nu sunt de natură extremă.

Protecția utilizatorului este pe zona corporală acoperită de echipament.

Atenție! Acest echipament nu se poate fixa etanș pe față implicit nu asigură o protecție garantată împotriva inhalării de elemente  nocive  pentru sănătate! Acest echipament nu asigură protecție la elemente imediat periculoase pentru viață (gaze toxice etc.)!

 

LEGISLAȚIE

Actele legislative principale aplicabile prezentului echipament sunt: REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL  PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL  CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind  echipamentele individuale  de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului; Hotărârea nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.

 

AVERTIZĂRI ȘI LIMITĂRI

 • Măștile de protecție facială pentru riscuri de categoria I nu sunt sigure pentru protejarea purtătorului de inhalarea microorganismelor din aer, întrucât nu se fixează etanș pe corp. Pentru acest scop trebuie utilizat un dispozitiv respirator adecvat.
 • Acest produs nu oferă protecție împotriva gazelor toxice / vaporilor toxici. Nu se utilizează pentru protecția împotriva contaminanților imediat periculoși pentru viață.
 • Utilizatorul trebuie să se asigure întotdeauna că produsul ce urmează a fi utilizat este în termenul valabilitate, este adecvat scopului utilizării și este utilizat conform instrucțiunilor. Încălcarea acestora se constituie ca risc pentru sănătatea utilizatorului și altor persoane.
 • Pentru alegerea corectă a tipului de echipament de protecție necesar și pentru utilizarea echipamentului conform trebuințelor sale specifice, utilizatorul va urmări legislația incidentă, toate informațiile furnizate sau va consulta un specialist în securitate în muncă sau în medicină și sănătate.
 • Barba sau alt tip de păr facial pot diminua eficiența utilizării produsului, împiedicând fixarea corectă pe față.
 • Masca trebuie înlocuită imediat dacă respirația devine dificilă.